Pesticid - fremtidige krav til golfbaner Private/Klubejede
 • Metoder – Deltagelse i forhandlinger
 • Mål – Undgå lov som vanskeliggør pleje
Skatte og Moms sagerne overfor golfanlæg
 • Metoder – Støtte involverede baner
 • Mål – Undgå konkurrenceforvridning
Afskrivningssagerne vedr. private golfanlæg
 • Metoder – Støtte involverede baner
 • Mål – Undgå konkurrenceforvridning
Nye administrationssystemers konkurrencevilkår i forbindelse til DGU
 • Metoder – Forhandle med DGU
 • Mål – Sikre åben konkurrence
Nøgletalsindeks
 • Metoder – Entrere firma
 • Mål – Skabe nyt ledelsesredskab
DGU/NGU introduktionskort - information til brugerne. DGU's rolle
 • Metoder – Forhandle med DGU
 • Mål – Undgå lov som vanskeliggør pleje
Orientering til medlemmerne
 • Metoder – Mail og hjemmeside
 • Mål – Skabe viden om FPG’s virke
Møder med medlemmerne
 • Metoder – Orientering/erfa
 • Mål 2 årlige seminarer for medlemmerne, det ene i forbindelse med generalforsamlingen.