Om FPG / Bestyrelsen
Sekretariatet for FPG kan kontaktes på mail: info@fpg.dk  eller på telefon 21 44 56 93 Thomas Vilrich

Bestyrelsen

Peter Arendorff
Formand
Tlf.: 45765150
Rikke Mølhave Thorborg
Tlf.: 65652020
Jannik Ahlefeldt - Laurvig
Tlf.: 75658018
Jeppe Hansen
Tlf.: 22160743
Kaare Frogne
Tlf.: 40509977